Schweiz största event för bilar

En av de absolut största mässorna för bilar runt om i världen är Genèves bilmässa. Det är en bilmässa som arrangeras årligen i den schweiziska staden Genve. Mässan äger tum i en lokal som kallas för Palexpo som ligger strax bredvid Genèves internationella flygplats.

Mässans historia

Den årliga bilmässan i Genève anordnades för första gången år 1905. Detta gör att mässan är en av de äldsta som fortfarande anordnas. Dock fokuserar mässan inte endast på bilar, utan den fokuserar framförallt på motorer. Det var också bakgrunden till att mässan anordnades år 1905, syftet var nämligen att visa upp de nyaste motorerna i världen. Dock har det alltid varit en tydlig inriktning mot just bilar.

Vid en början fokuserade de olika deltagande organisationerna på att visa upp motorer och bilar som drevs av vattenånga och bensin. Men genom att tekniken rört sig framåt fokuserar dagens utställare framförallt på eldrivna bilar, men också en hel del bensindrivna bilar.

Vad är mässan känd för?

Bilmässan i Genève är framförallt känd som en plattform för internationella företag och organisationer. Vid de årliga mässorna brukar i sin tur dessa organisationer presentera sina olika bilar. Genom åren har många framgångsrika projekt haft sina första presentationer på mässan varpå allmänheten också har informerats om dem. På grund av detta brukar också olika typer av politiker lockas till mässan, detta då de också vill ta del av den allra senaste tekniken.

Mässan i sig är uppdelad i olika typer av sektioner. Den har bland annat en sektion för eldrivna bilar, samt bilar som går på alternativa bränslen. Den har också en sektion som är inriktad mot design av olika typer av bilar.

Schweiz största event för bilar
Rulla till toppen
zakra