Australiens största bilmässa

Bilmässor är något som framförallt hålls i rika länder runt om i världen. På så sätt är det också givet att Australien finns representerat bland de stora internationella mässorna. Mässan i Australien kallas för Australian International Motor Show och hålls antingen i Melbourne eller Sydney varje år. Numera hålls dock inte mässan, eftersom de två arrangörerna har avslutat sitt partnerskap. Dock har mässan fortfarande lämnat avtryck inom världen för bilmässor.

Bilmässans historia

Mässan startade år 1925 och hölls årligen fram till år 2009. Genom detta var mässan den äldsta motormässan i Australiens historia. Vid skapandet hade mässan namnet Sydney Motor Show, men detta ändrades efter ett partnerskap med en organisation i Melbourne som därefter hjälpte till att anordna mässan.

Mässan slutade att anordnas efter den globala finanskrisen år 2008, som innebar att den gick med stor förlust. Det var framförallt på grund av att det inte kom lika många deltagare som man budgeterat för. Således gick mässan med förlust vilket innebar att arrangörerna fick stora skulder.

På grund av detta och en mängd andra faktorer valde arrangörerna att gå skilda vägar, vilket är en besvikelse för bilfantaster.

Australiens största bilmässa
Rulla till toppen
zakra